Prinsenkwartier, Delft

Coöperatie Prinsenkwartier Delft schreef een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van een bijzonder object aan het Agathaplein 4 in Delft. Op initiatief van TOP Delft, Hypo kunstsuper, Kadmium beeldende kunst, Maakbaar stadslab, DelftDesign en Museum Prinsenhof is een centrum voor de creatieve industrie ontstaan waar techniek, kunst, ontwerp en maatschappij worden verbonden. Om dit gegeven te symboliseren wil het Prinsenkwartier een object aan de hijsbalk van de gevel realiseren.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt reikt de prijs uit aan Arjen Spreeuwers, de winnaar van de gevelprijsvraag. In de zomer van 2019 is het kunstwerk geplaatst en onthult door wethouder Vollebregt.

De jury bestond uit Jeanne Dekkers, Architect; Wytze Patijn, Stadsbouwmeester; Menno Rubbens, Stichting Prinsenkwartier / cepezed Projects; Martine Muller, Stichting 38cc; Jan Bartels, Theater De Veste.